Chương Trình Quà Bảo Trợ Oriflame Là Gì ? 2

Chương trình quà bảo trợ Oriflame là gì ?

Chương trình quà bảo trợ Oriflame là gì ?

Chương trình quà bảo trợ hay còn gọi là quà dành cho trưởng nhóm. Quà sẽ thay đổi hàng tháng tùy theo chương trình công ty đưa ra để giúp khuyến khích các bạn phát triển hệ thống tốt hơn. Khi cá nhận bạn bắt đầu phát triển và mời thêm người vào nhóm của bạn, bạn sẽ được gọi là Người Bảo Trợ. Chương trình sẽ tuỳ theo công ty Oriflame công bố hàng tháng chứ không cố định. Bên dưới chỉ là vài ví dụ.

 

– Quà bảo trợ 2 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 2 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành điểm yêu cầu trước ngày cuối cùng của tháng để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

 

– Quà bảo trợ 3 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 3 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành điểm yêu cầu trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

 

– Quà bảo trợ 4 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 4 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành điểm yêu cầu trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

 

– Quà bảo trợ 5 người: Nghĩa là trong tháng công ty đưa chương trình, bạn hãy mời thêm 5 bạn tư vấn viên mới vào nhóm bán hàng của bạn và hỗ trợ kiến thức cho họ giúp họ hoàn thành điểm yêu cầu trước ngày cuối cùng của tháng  để nhận phần quà hấp dẫn tùy theo chương trình công ty đưa ra trong tháng đó.

 

LƯU Ý: Quà bảo trợ gốc Oriflame sẽ thay đổi mỗi tháng và được công bố mỗi đầu tháng để bạn thi đua.

Chương Trình Quà Bảo Trợ Oriflame Là Gì ?

Shopping Cart
0
    0
    Giỏ hàng của bạn
    Giỏ hàng đang trốngQuay lại trang sản phẩm
    Scroll to Top